Garantie

Android Media Shop Logiwijk garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

Blijkt het product dat u bij ons heeft gekocht onverhoopt defect te zijn geraakt, dan kunt u ervan op aan dat we dit voor u op gaan lossen.
Hierbij volgen we de wet omtrent consumentenregels. Ook buiten de fabrieksgarantie.

Op al onze producten geldt minimaal 2 jaar garantie op fabricage fouten. Niet helemaal zeker of het defect aan uw product onder de garantievoorwaarden valt? Neem dan contact met ons op. 

Informations sur le règlement en ligne des litiges conformément à l'art. 14 paragr. 1 du RLL (Règlement en Ligne des Litiges) :

La Commission Européenne permet aux consommateurs de résoudre les litiges en ligne sur l'une de ses plateformes, conformément à l'art. 14 paragr. 1 du RLL. La plateforme (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR) agit comme un site où les consommateurs peuvent essayer des régler hors tribunal des litiges survenus lors d'achats de biens ou services en ligne.