Retour en Herroepingsrecht

Herroepingsrecht of bedenktermijn 

Als u koopt op afstand hebt u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen (de afkoelingsperiode). 
Uw bedenktijd begint op de dag dat u het product hebt gekregen.
Wilt u binnen de bedenktijd afzien van uw koop en gebruiken van uw herroepingsrecht,
gelieve dan eerst contact met ons op te nemen via onze 
klantenservice en vul vervolgens het herroepingsformulier in en stuur deze aan ons op.
Let op: HardwareGuru XBMC/Kodi software is uitgesloten van het herroepingsrecht.

Let op dat u als koper aansprakelijk bent voor waardevermindering van het product als dat een gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig is om de aard,
de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
Kortom als het product meer is gebruikt of uitgepakt is dan men in de fysieke winkel zou doen om de werking van een product vast te stellen.
Dit ter beoordeling van Androidmediashop.nl
Eventuele schade/waardevermindering brengen we in mindering op het terug te storten bedrag.

U hebt na herroeping (binnen de bedenktijd) vervolgens nog 14 dagen om het product retour te sturen aan ons.
U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd.
Enkel de kosten voor retour van uw thuis naar ons zijn voor uw eigen rekening
(kosten €8,60 voor aantekende verzending via PostNL, tot €500,- verzekerd).
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,  zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden.  

Noot: het risico voor het terugsturen - bijvoorbeeld voor eventueel zoekraken - liggen bij u (de koper).

Let wel dat alle retouren vooraf moeten worden aangevraagd via onze klantenservice!
Gebruik voor retouren ons retourformulier (die u
hier kan vinden).
Als wij het product binnen hebben zullen wij het complete orderbedrag zo spoedig mogelijk
(uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de terugzending) terugbetalen. 

OMRUILEN

Omruilen is ook mogelijk binnen de bedenktijd van veertien dagen na ontvangst van het product.

U kan dit via e-mail klantenservice@androidmediashop.nl aanvragen en we zullen u dan zo spoedig mogelijk de procedure daarvoor toezenden.
Gebruik voor omruilen ons retourformulier (die
hier kan vinden). De retour verzendkosten komen wel voor u eigen rekening.
Producten kunnen alleen worden omgeruild als deze onbeschadigd zijn en in originele verpakking. We behouden ons het recht voor om een verzoek tot omruiling te weigeren als het product niet voldoet aan deze eisen. 

RETOUR

Retouren vanwege herroeping of omruilen binnen de bedenktijd of garantieafwikkeling moeten altijd vooraf worden aangevraagd via onze klantenservice!
Gebruik voor retouren/ruilen het door ons verstrekte formulier (die u ook 
hier kan vinden). De kosten voor retour van uw thuis naar ons zijn altijd voor uw eigen rekening.